...

Poxipol® 10 Min Metálico chico (21g / 14ml)

Detalle

...

Poxipol® 10 Min Metálico mediano (108g / 70 ml)

Detalle

...

Poxipol® 10 Min Metálico grande (1.085Kg / 700ml).

Detalle

...

Poxipol® 10 Min Transparente chico (16g / 14ml)

Detalle

...

Poxipol® 10 Min Transparente mediano (82g / 70 ml)

Detalle

...

Poxipol® 10 Min Transparente grande (826g / 700ml).

Detalle

...

Poxipol® Fraguado Lento metálico (98g / 70 ml).

Detalle

...

POXIMIX® PARA INTERIORES Estuche de 500 g

Detalle

...

POXIMIX® PARA INTERIORES Bolsa 1,25 kg.

Detalle

...

POXIMIX® PARA INTERIORES Bolsas 5 kg

Detalle

...

POXIMIX® PARA EXTERIORES Estuche de 500 g

Detalle

...

POXIMIX® PARA EXTERIORES Bolsa 1,25 kg.

Detalle

...

POXIMIX® PARA EXTERIORES Bolsa 5 kg.

Detalle

...

POXILINA® 10 min envase Chico 70 g

Detalle

...

POXILINA® 10 min envase Mediano 250 g

Detalle

...

POXILINA® 10 min envase Grande 1 kg

Detalle

...

POXILINA® Fraguado Lento envase Chico 70 g

Detalle

...

POXILINA® Fraguado Lento envase Mediano 250 g

Detalle

...

POXIRAN® 23 g

Detalle

...

POXIRAN® 45 g

Detalle

...

POXIRAN® 90 g

Detalle

...

POXIRAN® LATA 225 G

Detalle

...

POXIRAN® LATA 450 G

Detalle

...

POXIRAN® LATA 850 G

Detalle

...

POXIRAN® LATA 3,4 KG

Detalle