PALA FORJADA ANCHA GHERARDI C/LARGO


PALA DE ALUMINIO CARBONERA GHERARDI


PALA FORJADA PUNTA CORAZÓN GHERARDI C/CORTO


PALA FORJADA ANCHA GHERARDI C/LARGO


PALA ESTAMPADA PUNTA CORAZÓN GHERARDI C/CORTO


PALA FORJADA PUNTA CORAZÓN GHERARDI C/LARGO


PALA ESTAMPADA PUNTA CORAZÓN GHERARDI CABO LARGO


PALA ESTAMPADA ANCHA GHERARDI C/LARGO


PALA ESTAMPADA ANCHA GHERARDI


PALA ESTAMPADA CARBONERA C.LARGO GHERARDI


PALA FORJADA ANCHA GHERARDI C/CORTO